Výuka hry na klavír

 

MgA. Jan Petr

 

-          hudebně teoretických předmětů

-          hudební nauka, harmonie, kontrapunkt

-          dějiny hudby, analýza skladeb

-          příprava na přijímací zkoušky na konzervatoře

-          možnost výuky v ruštině a angličtině

 

 

kontakt:   604 931 310